Regional konferanse Levanger 2010

Referater fra konferansen i Levanger 2010

Her er lagt ut i PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmet Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Nyere sorgforståelse av Anne Hirsch

 

 

 

Etiske utfordringer ved livets slutt av Georg Bollig

 

 

Jordnær og grunnleggende palliasjon av Georg Bollig

 

Hospicefilosofi – Omsorg for alvorlig syke og døende av Sølvi Karlstad

 

Fysioterapi til palliative pasienter av Elisabeth Sande

 

Kreftrammedes levekår – samhandling og samarbeid av Bodil Husby

 

Lokale palliative tilbud av Ellen Dalen Arnstad