Regional konferanse Alta 2009

Referater fra konferansen i Alta 2009

Her er lagt ut i PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmet Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Alta lokal modell

 

Blokkader av Jørgen Hansen

 

Fysioterapi til palliative pasienter av Elisabeth Sande

 

Hospicefilosofi – omsorg for alvorlig syke og døende av Sølvi Karlstad

 

Kreftrammedes levekår av Bodil Husby

 

Medikamentskrin «Just in Case» av Katrin Sigurdardottir

 

Munnhuleplager, kvalme, obstipasjon av Eli Trefall

 

Kreftrelaterte smerter av Jørgen Hansen

 

Generalforsamling Mandag 14.sept. 2009 i Alta – Møteprotokoll