Landskonferanse Molde 2007

Referater fra foredrag på konferansen i Molde 2007

Her er lagt ut i PowerPoint og PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmene Microsoft PowerPoint og  Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Munnhuleproblemer hos kreftpasienter av Anne Kvikstad

 

Engagement er trofasthed! av Christian Juul Busch

 

Palliasjon i Norge – utdanning, forskning, visjoner av Dagny Faksvåg

 

Smertelindring ved hjelp av strålebehandling og radiofarmaka av Gunnar Indrebø

 

Ernæringsproblemer og kakeksi hos pasienter med pankreaskreft av Ingvill Hammersland Måkestad

 

Delirium og kognitiv svikt hos palliative pasienter: Begreper, diagnostikk og behandling av Jon Håvard Loge

 

Kvalme av Jorunn B. Fjeldheim

 

Underernæring hos pasienter med langtkommet kreftsykdom – uunngåelig? av Lene Thoresen

 

Morfin fortsatt gullstandard

 

De vanskelige beslutningene av Per Nortvedt

 

Smertebehandling – Avansert symtomlindring av Stein Kaasa

 

Dyspnoe Terje Skråstad

 

TRO –HÅP -MENING av Terje Talseth Gundersen

 

Geriatri og palliasjon – et stort potensiale for samarbeid av Toreir BruunWyller

 

Parenteral ernæring: Hvilke pasienter skal ha tilbudet? Hvordan fattes beslutningene? av ØrnulfPaulsen