Landskonferanse Bodø 2005

Referater fra foredrag på konferansen i Bodø 2005

Her er lagt ut i PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmet Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Referat fra Generalforsamlingen

 

Hymne til en pasient av Ellen Halvorsen

 

Å møte døden i harmoni og balanse av Randi Nymo

 

Hvem er den eldre palliative pasient? av Aart Huurnink

 

Palliasjon i terminalfasen: den døende pasient av Aart Huurnink

 

Systematisk symptomregistrering – bruk av hjelpemidler av Seksjon lindrende behandling
Avdeling for kreft- og hudsykdommer St Olavs Hospital HF

 

» God død» på sykehjem – er det mulig? av Mette Rønning, Gunnhild Jakobsen, Finn Guttvik

 

Fysisk aktivitet i gruppe som intervensjon hos palliative kreftpasienter av Hanne Paltiel

 

Teamworking in Palliative Care – how does it work av Dr. Sheila McGettrick

 

Being and Doing: The Essential Place of Volunteers in Hospice Palliative Care av Dr. Jerold M. Rothstein

 

Etisk regnskap ved livets slutt av Marie Aakre

 

Økonomiske rammer rundt døden av Einar Hannisdal

 

Ernæring og væskebehandling hos pasienter med ikke-kurabel kreftsykdom

 

Hva når håpet koster 20.000,- pr måned-om komplementær behandling av Terje Risberg

 

Palliasjon anno 2005 – hva nå? av Stein Kaasa

 

Palliativ kirurgi

 

Palliativ behandling – smerte av Nina Borge

 

Obstipasjon; hvordan forebygge og hvordan behandle? av Mette E. Rønning

 

Onkologisk symptomlindring av Oluf Herlofsen

 

Verdig møte mellom helsepersonell og pasient i livets sluttfase av Kari Gran Bøe

 

Underbehandles kreftsmerter? av Stig Ottesen

 

Er palliasjon dødsviktig? av Jan Henrik Rosland

 

Krigsflygeren