Fagkonferanse Kristiansund 2013

Under finnes link til foredrag fra fagkonferansen som fant sted i Kristiansund 15.-16. april 2013.

Den viktige hjemmetiden

Den viktige samtalen

Dyspnoe

Ernæring på veien mot livets slutt

Etikk – et dilemma?!

Hvordan blir fastlegen del av et palliativ team?

Introduksjon av palliasjon, verdi-og grunnlagstenkning

Kreftkoordinator i Kristiansund kommune

Liverpool Care Pathway

Sosionomens rolle i palliasjon

Å leve i grenselandet mellom å være kreftsykepleier og bror når søster blir alvorlig syk og dør

Akutte tilstander i palliasjon