Kompetanseområdet palliativ medisin

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en forsøksordning med palliativ medisin som formelt kompetanseområde for leger.

Mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider.