Informasjon vedr. generalforsamling i NPF 20.09.2012

Minner om Generalforsamlingen som avholdes onsdag 20 sept, kl.16.30-18.00 ved Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Fristen for å melde inn saker er gått ut og det har ikke innmeldt noen saker.

Viser til møteagenda som allerede er kunngjort.

Vel møtt.