Fagkonferanse i Kristiansund 15.-16. april

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon.
Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor?

Kurset arrangeres ved Quality Hotel Grand, Kristiansund N

Dato: 15.-16. april 2013

Påmeldingsfrist er 15. mars 2013, og påmelding sendes email hidden; JavaScript is required
Faktura sendes ut kort tid etter påmelding.

Informasjon om målgruppe, pris, overnatting o.l. finnes her.

Programmet vil bli lagt ut innen utgangen av februar.