Dementi/Retting

I Dagbladet Magasinet den 30. desember 2017 var det en flott reportasje med tittel «Hvordan leve livet når du vet at du snart skal dø».

Til slutt i artikkelen blir det vist til Norsk Palliativ Forening (NPF) sin nettside, men informasjonen om hva nettsiden inneholder var dessverre feil.

NPF sin nettside har ikke informasjon rettet mot pasienter eller pårørende. Vår organisasjon og nettsted jobber i fagmiljøene og opp mot politiske organer for å fremme en bedre palliativ omsorg, per dags dato har vi ikke generell informasjon tilpasset allmuen. Vi beklager.

Kreftforeningen og Kreftkoordinatorer (som mange kommuner har) er eksempler på et godt sted å kontakte for mer informasjon eller konkret hjelp.