Collective membership i EAPC

Norsk Palliativ Forening har tette bånd til EAPC og vi er «collective member». Dette betyr at alle medlemmer av NPF kan få redusert kongressavgift for EAPC kongresser. Siden det har vært noen henvendelser og noen uklarheter i forhold til det vil vi informere om framgangsmåten.

Alle våre medlemmer må selv gå inn på EAPC websiden og registere seg (knappen øverst til høyre). Først etter at man er registrert som medlem i NPA (Norwegian Palliative association som vi heter på engelsk)kan man kreve redusert kongressavgift.

Mer informasjon om collectivemembership og dens fordeler finner dere under:

http://www.eapcnet.eu/Corporate/Join/Associationsmembership/tabid/355/Default.aspx