Administrator

Collective membership i EAPC

Norsk Palliativ Forening har tette bånd til EAPC og vi er «collectivemember». Dette betyr at alle medlemmer av NPF kan få redusert kongressavgift for EAPC kongresser. Siden det har vært noen henvendelser og noen uklarheter i forhold til det vil vi informere om framgangsmåten.