Administrator

Sistehjelpskurs

NPF har, i samarbeid med en dansk og en tysk forening, laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt.